Har ni någon fråga? Ring in till oss! 040 – 15 55 41

kontakt@rahmaassistans.se

Vad är personlig assistans?
Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. En personlig assistent hjälper alltså dig som har en omfattande funktionsnedsättning med att göra de saker som du skulle kunnat göra utan din funktionsnedsättning, från vardagliga saker till nöjen.
Hur ansöker jag om personlig assistans?
Läs vår guide "Att söka assistans"
Vilka kan få assistansersättning?
Den som är under 65 år gammal och behöver hjälp med de grundläggande behoven, såsom att klä av och på sig, matning, att kommunicera med andra, att sköta sin personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personens funktionsnedsättning.
Kostar det mig något?
All kostnad för personlig assistans betalas av antingen kommunen eller Försäkringskassan beroende på hur stort behovet är. Man betalar alltså inget själv. De med särskilda behov kan även ansöka om ett högre schablonbelopp.