Har ni någon fråga? Ring in till oss! 040 – 15 55 41

kontakt@rahmaassistans.se

Juridisk rådgivning

advo22Utan juridiska kunskaper kan det bli mycket svårt och tidskrävande att på egen hand sätta sig in i lagar, regler och ansökningsprocesser. Det är absolut ingen lätt sak att hålla sig kontinuerligt uppdaterat inom aktuell lagstiftning och rättspraxis. Rahma Assistans AB har tillgång till en advokat med specialkompetens och lång erfarenhet i området, som hjälpt 100-tals personer att få den assistans de behöver och har rätt till.

Kanske har du fått ett beslut som inte motsvarar ditt hjälpbehov? Eller har en funktionsnedsättning men har svårt att ta reda på vilken assistans du har rätt till? Kontakta oss så hjälper vi dig kostnadsfritt.