Har ni någon fråga? Ring in till oss! 040 – 15 55 41

kontakt@rahmaassistans.se

Efterskottsbetalning ska införas

30 oktober 2015
 oktober 30, 2015

Försäkringskassans inriktning är att införa efterskottssbetalning inom assistansersättningen från 1 oktober 2016

Försäkringskassan har fattat ett inriktningsbeslut om att införa efterskottsbetalning av assistansersättning från den 1 oktober 2016. Införandet omfattar i ett första steg utbetalningar enligt schablonen. På sikt bör även ersättningar med förhöjt timbelopp betalas ut i efterhand.

– Det är stort fokus på assistansersättningen och vi anser att efterskottsbetalning är så pass viktigt att vi vill införa det så snart som möjligt. Förtroendet för försäkringen bygger på att vi har en effektiv kontroll och med efterskottsbetalning kommer rätt ersättning betalas ut från början. Dessutom minskar administrationen både för anordnare och för oss, säger försäkringsdirektör Birgitta Målsäter.

Införandet gäller i ett första steg de som har ersättning enligt schablonen och som anlitar en anordnare eller anordnar sin assistans själv genom ett eget företag. Det är cirka 90 procent av de assistansberättigade. Inriktningen är att efterskottsbetalning ska vara infört den 1 oktober 2016 för den gruppen.

Assistansberättigade som har högre timbelopp bör omfattas av efterskottsbetalning så snart som möjligt. Det kräver dock en förordningsändring så att villkoren blir lika vid utbetalning i förskott och i efterskott. Den gruppen är cirka 9 procent av alla assistansberättigade.

Försäkrade som själva är egna arbetsgivare till sina assistenter kommer även fortsättningsvis få sin assistans utbetald i förskott.

– Assistansersättningen är en unik försäkring som möjliggör delaktighet för dem med omfattande funktionsnedsättningar. Vi behöver värna den rättigheten samtidigt som vi ska säkerställa att de pengar som betalas ut används på rätt sätt till rätt personer, säger Birgitta Målsäter.

Från Försäkringskassans intranät

Publicerades ursprungligen: 2015-10-01