Har ni någon fråga? Ring in till oss! 040 – 15 55 41

kontakt@rahmaassistans.seشركة رحمة للمساعدة (Rahma Assistans AB) تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة. نحن من مختلف أنحاء العالم ونتقن ست لغات معاً. عندما نقدم خدماتنا اليكم ننطلق من رغباتكم لكي نحصل على المساعدة المفضلة. العلاقة بين المساعَد ومساعِده خاص، ونحن مقتنعون بأن من خلال توفير شروط عمل جيدة للمساعدين تتحسن نوعية حياة المساعَد. لدينا ترخيص من قبل هيئة التفتيش على الرعاية والعناية أن نقدم المساعدات للأطفال وللبالغين وعندنا الخبرة والمعرفة المطلوبة لكي نستطيع أن نعرض لكم خدماتنا طالما شروط قانون LSS ينطبق عليكم.
[اقرأ المزيد]
Rahma Assistans AB waa kambaani dadka caawiya. Waxaan nahay koox aqoon oo kazoo kala jeeda wadamo kala duwan, oo ku hadla lix luqadood. Qofki raba in lacaawiya, waxaan xaqiijnaynaa in aan u helayno wuxuu haq u leeyaha. Waxaan hubnaa in aan u heli karno shaqooyin ama kaalmo nola shiisa kor usoo qaadi karta. Waxaa lamooda in ay adagtahay in la qorto koox ku caawin karta ama aad ku wareegto kucusub. Lakin afar tilaabo haddii la qaado waa yeeli karaa. [Sii akhri]
ﺷرﮐت ﺧدﻣﺎت ﻓردی رﺣﻣﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮑﺳﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣددﮐﺎر ﺷﺧﺻﯽ ھﺳﺗﻧد. ﻣﺎ ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺗﻌﮭد و ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ازﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷش زﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﺗﮑﻠم ﻣﯾﮑﻧﯾم. ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺷراﯾط وﯾژه ﺷﻣﺎ اﺳت ﮐﻣﮑﺗﺎن ﻣﯾﮑﻧﯾم وھدﻓﻣﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار دادن ﯾﮏ ﻣدد ﮐﺎر ﺷﺧﺻﯽ اﻣﯾن ﺑﺷﻣﺎﺳت، آن ﻣددﮐﺎری ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺣق ﺗﺎن اﺳت. راﺑطﮫ ﺑﯾن اﻓراد واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای داﺷﺗن ﮐﻣﮏ و دﺳﺗﯾﺎرﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎص اﺳت، ﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺷراﯾط ﮐﺎری و اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﺧوب، ﺑرای دﺳﺗﯾﺎران، ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ ﺷﺧص درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ را ﺑﺎﻻ ﻣﯾﺑرﯾم. [بیشتر بخوانید]
Rahma Assistans AB is a company that helps people in need of assistance. We are a committed and skilled group from different parts of the world who together speak six languages. It is your preferences which we assume when we help you and it is our task to ensure that you get a safe assistance – the kind of assistance that you are actually entitled to. The relationship between the person entitled to assistance and his assistants is special. We are convinced that by offering good working and employment conditions we also raise the quality of life for everyone involved. [Read more]

Nyheter